Duurzaamheid

Duurzaam reizen met Menno’s Global Village, wat betekent dat?

Binnen ons bestuur hebben we het regelmatig over de impact van onze reizen. We weten dat ontmoetingen over de grens kunnen verrijken, verbreden én dat je die niet snel vergeet.

De realiteit is echter dat het maken van reizen en het organiseren ervan een negatieve impact kunnen hebben op de wereld, bijvoorbeeld op het klimaat. Menno’s Global Village streeft ernaar om die impact zoveel mogelijk te beperken, onder meer door de volgende maatregelen.

Wij bankieren bij Triodos Bank

Wij zijn in juni 2017 van bank gewisseld. Beseffend dat we als doopsgezinde organisatie niet alleen verantwoordelijk zijn voor onze medemens, maar ook voor dat wat de natuur ons te bieden heeft, hebben we besloten voortaan geldzaken te regelen bij Triodos.

Triodos ondersteunt organisaties die staan voor een gezond milieu & gezonde natuur (denk aan duurzame energieprojecten, recycling en biologische landbouw). Bovendien belegt Triodos haar geld niet in de wapenindustrie, zoals sommige banken maar investeert de bank in organisaties die de sociale economie en kunst & cultuur een warm hart toedragen.

Je kunt met de eerlijke bankwijzer bekijken welke bank het dichtst bij jouw idealen ligt via deze link.

Je vliegt alleen als je niet anders kunt

We hebben sinds 2018 afspraken over wanneer je vliegt. Als de reis redelijkerwijs met de trein gemaakt kan worden bijvoorbeeld, dan reis je met de trein. 

Wij compenseren CO2 in drievoud

All good things come in trees!

Met alle reizen die met Menno’s Global Village gemaakt worden stoten we heel wat CO2 uit. Denk aan vliegreizen en autoritten, maar ook aan bestuursvergaderingen, waarvoor individuele bestuursleden met het OV of de auto reizen. We hebben hier aan verschillende agendapunten aan gewijd en voegen nu daad bij woord.

De zoektocht naar een organisatie die écht duurzaam opereert is niet altijd gemakkelijk. Uiteraard moeten de metingen rondom CO2-compensatie betrouwbaar zijn. Wij zochten naar een organisatie met de ‘gold standard’, de strengste eisen voor CO2-compensatie. Deze standaard garandeert bijvoorbeeld ook dat naast het planten van bomen, de bomen behouden worden. Daarnaast betekent dit dat de lokale bevolking betrokken wordt bij deze projecten.

Uiteindelijk kozen wij voor Trees for All. Deze organisatie heeft projecten gericht op het planten van bomen én het duurzame behoud van bossen in Oeganda, Costa Rica, Bolivia en Nederland.

Met alleen de compensatie van je uitstoot bereik je niet voldoende, vinden wij. We kiezen ervoor om onze CO2 in drievoud te compenseren. Dit hebben we met terugkerende kracht gedaan voor de periode sinds onze oprichting, en doen we voortaan aan het eind van elk kalenderjaar. Op deze manier willen wij als stichting effectief bijdragen aan verduurzaming. Compensatie mag geen vrijbrief zijn om uit te stoten. Daarom blijven wij openstaan voor andere mogelijkheden en initiatieven om zo duurzaam mogelijk te bestaan. We laten ons hiervoor ook graag inspireren door anderen.